ୱାଶିଂଟନ: ପୁଲିସ୍ ହେପାଜତରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ତେଜନା, ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ସମେତ ୪୦ଟି ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ

You might also like