୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷରେ ଟାରିଫ୍‌ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରହିବ; ପ୍ରିପେଡ୍‌ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ୨ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିବ

You might also like