ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିଧାନସଭା କମିଟି ଆଗରେ ହାଜର ହେବା ପରେ OTV ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଜଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା କହିଲେ- OTV ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେବେ ନ୍ୟୁଜରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେନାହିଁ, ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଚାର୍ଟରକୁ ମାନନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ

You might also like