ସୀମିତ ସେବକଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଣମେଲା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ: ଗଜପତି ମହାରାଜା

You might also like