ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲର୍ଟ; ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍‌ପିଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଡିଜିପି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ

You might also like