ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ‘ପେତାଇ’କୁ ନେଇ IMD ପକ୍ଷରୁ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି, ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରର କାକିନାଡ଼ା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୬ କି.ମି. ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି

You might also like