ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ; ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ- ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ।

You might also like