ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କାଟ୍ରେନିକୋଣା ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା ‘ପେତାଇ’ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା, ‘ପେତାଇ’ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଜାରି

You might also like