ସପ୍ତାହର କେବଳ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସଟ୍‌ଡାଉନ ରହିବ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ସଟ୍‌ଡାଉନ ହେବନି; ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସଟ୍‌ଡାଉନ ବୃଦ୍ଧି ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ SRC ଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍‌

You might also like