ସଦ୍‌ଗୁରୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ସବୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ହେବ

You might also like