ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ ମିଟିଂ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସୂଚନା- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧରୁ ବେଶୀ ପଇସା ଆସୁ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ

You might also like