ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହେବ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍‌; ପ୍ରଥମ ୨/୩ ମାସ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହେବ ରିଭିଜନ୍‌ କ୍ଲାସ୍

You might also like