ଲକଡାଉନରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲା ବିମାନ, ମଣିପୁରରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ; ଆଉ ଏକ ବିମାନରେ ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ; ରେଳ ସୁବିଧା ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା

You might also like