ରେଳବାଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ରେଳବନ୍ଦକୁ ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଚୁଆଲ୍‌ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷତି ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଭେଲ୍ୟୁର ୭୦% ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ।

You might also like