ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ମାସ୍କ ନପିନ୍ଧିଲେ ପ୍ରଥମ ତିନି ଥର ୨୦୦ ଓ ୩ ଥରରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ୫୦୦ ଜୋରିମାନା

You might also like