ରାଉରକେଲା: ରାଏବଗା ଥାନା ପୋକରମା କଲଭର୍ଟ ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି; ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି

You might also like