ରାଉରକେଲା: ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଡି କ୍ୟାବିନ୍ ନିକଟରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗାର୍ଡ ବଗି ସହ ୫ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ; ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ; ବଗି ଉଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ

You might also like