ରଥ ପାଇଁ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ବି ଦାୟର କଲେ ପିଟିସନ୍, ପିଟିସନ୍ ଦାୟର ନେଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ, କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍/ମଡିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସୂଚନା

You might also like