ମୋହନା ଥାନା ଖତ୍ରାସିଂ ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର, ଘରୋଇ କଳିରୁ ହତ୍ୟା ସୂଚନା

You might also like