ମାହାଙ୍ଗା: ମାହାଙ୍ଗା ମର୍ଡର କେସ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ 

You might also like