ମାଲକାନଗିରି: ମାଥିଲି ଥାନା ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଗର୍ଭବତୀ ଭାରରେ ବୁହା ହେଲେ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ୩ କି.ମି. ଭାରରେ ଯାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲ୍ ଗଲେ

You might also like