ମାଲକାନଗିରି: ମାଥିଲି ଥାନା ଗୁଗାପଦରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ମାଇନ୍‌ ବିସ୍ଫୋରଣ; ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜଣେ BSF ଯବାନ ଗୁରୁତର

You might also like