ମାଲକାନଗିରି: ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ବିବାହିତ ମହିଳା ଓ ଅବିବାହିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଧୂମ ଛେଚିଲେ ଲୋକେ

You might also like