ମାଲକାନଗିରି: ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଅନିୟମିତତା, କୋରୁକୁଣ୍ଡା ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ ଏମ୍‌ଡି କାଳୁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଓ କାଲିମେଳା ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏମଡି ଗୁରୁଚାନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳ ନିଲମ୍ବିତ

You might also like