ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ଲୁହାପଥର ଓ ୬ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମତି ନି‌ଆଯାଇ ନିଲାମ କରାଯିବ: ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ

You might also like