ମାରାଥନ ରନ୍‌ରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂହଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ କେନିଆର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୋଚଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ

You might also like