ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ‘ଅମ୍ପନ’: ଏବେ ପାରାଦୀପର ଦକ୍ଷିଣରେ ୯୯୦ କିମି ଦୂରରେ ଅଛି; ଦିଘା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ୧୧୪୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି, ଆସନ୍ତା ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ‘ଅମ୍ପନ’

You might also like