ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଧାନ କିଣା ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର- ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହୋଇଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ

You might also like