ମଣିପୁର ଇମ୍ଫାଲରେ ବସ୍ ଓଲଟି ୨୦ ଜୁଡ଼ୋକା ଆହତ: ଦୀମାପୁର ଆସିବା ବାଟରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜୁଡ଼ୋକା ଟିମ୍‌ରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ

You might also like