ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି. ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଡି. ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ

You might also like