ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍-୧୯ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା DCGI ଠାରୁ ଅନୁମୋଦିତ କୋଭାକ୍ସିନ୍‌କୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ

You might also like