ବ୍ୟବଧାନ ଅବଧି ବଢ଼ିବା ପରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ପାଇଁ ସାନି ଗାଇଡଲାଇନ: ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, CDMOଙ୍କୁ ଗାଇଡଲାଇନ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିଠି-ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାର ଅନ୍ୟୁନ ୮୪ ଦିନ ହୋଇନଥିଲେ ୨ୟ ଡୋଜ୍ ମନା

You might also like