ବ୍ରିଟେନ ଷ୍ଟ୍ରେନ ସଂପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା;ବ୍ରିଟେନ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବା ସହ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ

You might also like