ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବୁଗୁଡ଼ା ଜେକ ଆମ୍ବଖାଲ ନାଳ ଉପରେ ଥିବା ନୟାଗଡ଼ ସଂଯୋଗକାରୀ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର-ନୟାଗଡ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

You might also like