ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍‌ସ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ OTVର ମିନି ମାରାଥନ୍‌; ସପ୍ତମ ବାଟାଲିୟନ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିନି ମାରାଥନ୍‌; ଏଡ୍‌ସର ଭୟାବହତା ସଂପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍- Know Your Status

You might also like