ବିମାନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଅା ନିୟମ : କମ୍ପାନୀର ଭୁଲ ପାଇଁ ଉଡାଣ ବାତିଲ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ

You might also like