ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସ୍ଥିତ ମଠସାହି ମହାବୀର ନୋଡ଼ାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଶୌଚାଳୟରେ ଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍‌ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଲେ ପିଅନ

You might also like