ବାରିପଦା: ଶିମିଳିପାଳରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଖଡ଼ିଆ ଓ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କ ବସ୍ତି ଜଳିଗଲା, ୧୬ ବଖରା ଘର ଜଳିଯିବା ସହ ଜଣେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ଗୁରୁତର

You might also like