ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁ ବାତିଲ ଥିବା ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କଲା; ପୁରୀ-ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ପୁରୀ-ତାଳଚେର ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା, କେବଳ ୪ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛି, ୧୨ ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ ନିୟମିତ ଚାଲିବ: ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ

You might also like