ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଚାଳଘର ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଟେଲିଫୋନ ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ିବ, ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା

You might also like