ବାଙ୍କୀ: କରବର ଠାରେ ମାଲ୍‌ବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ; ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ, ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ହେଲ୍‌ପର୍‌ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର

You might also like