ବଲାଙ୍ଗିର: ପୁଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଭାଲେର ହାଇସ୍କୁଲର ୯ଜଣ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫି ୫ଶହ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ପାରିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି

You might also like