ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଲେ- ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ଲଜ୍ ମାଲିକଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଦେବା ବେଆଇନ୍

You might also like