ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଇ-ଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ  ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଏ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଥିଲା ତଦନ୍ତ ହେଉ

 


 

You might also like