ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପାଇଁ OTET ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, ଆଜିର ୨ଟି ସିଟିଂର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ; ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଜାହାନ ଆରା ବେଗମଙ୍କ ସୂଚନା

You might also like