ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ସିପି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କହିଲେ: ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିବ, ରାଜ୍ୟ ଫୋରେନସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ 

You might also like