ପୁରୀ: କୋଣାର୍କ #JMFC ରୁ ଅଭିଜିତ ଆୟର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ, ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଚାଲିକାରେ ମିଳିଲା ଜାମିନ; ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ନଦେବାକୁ ସର୍ତ୍ତ

You might also like