ପୁରୀ: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଉଠିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

You might also like