ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ବୁଲିଲା ବାଘ: ରଙ୍ଗମାଟିଆ ତଳସାହିରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଲୁଚିଥିବା ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଥିବା କହିବା ପରେ ଛନକା; ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍

You might also like