ପିପିଲି: ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ହାତୀପଲ ଭିତରେ ଫସି ଗଲେ ଯୁବକ, ଯୁବକ ମୃତ କି ଜୀବିତ ଜାଣି ହେଉ ନାହିଁ, ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ବନବିଭାଗ ଓ ପୁଲିସର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି

You might also like